Bản lề sơn 8317 Việt Tiệp

30,000

Loại khóa :Bản lề sơn

Màu sắc :Trắng

Chất liệu :Khóa inox