Bản Lề Blum CLIP Top Góc Mở 107° 75T1750 6119950

46,200