Bản Lề Blum CLIP Top Không Bật Góc Mở 107° 74T1550.TL 7657333

40,700