Bản lề đồng Archie AW4262-4X3X4-02, mạ vàng 24K

Liên hệ