Bản lề lá, 2 vòng bi, kích thước: 102 x 76 x 3 mm (926.20.804) – HAFELE

143,000