Bản lề sàn, Ruột khoá hai đầu chìa (932.79.030) – HAFELE

2,124,100