Bản lề sàn, Ruột khoá hai đầu chìa (932.79.040) – HAFELE

2,203,960