BÁNH XE ĐẨY IVAN 07024 F CỐ ĐỊNH

165,000

Mã sản phẩm: 07024.100 F 07024.125 F 07024.150 F 07024.200 F

Bánh xe đẩy Ivan 07024.100F cố định –  165,000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07024.125F cố định –  198,000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07024.150F cố định – 235,100 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07024.200F cố định – 312,100 VND – Quy cách: 12 cái/thùng