Bộ Cánh Tay Blum Cho AVENTOS HL Dùng Điện 21L3900SD 7669588

2,544,300