Bộ kẹp trên trung tâm, cho bản lề sàn, Startec (932.84.901) – HAFELE

474,100