BỘ TAY NÂNG AVENTOS HK-XS thích hơp giảm chấn cho cánh tủ trùm nữa (20K1100.39) 70.05.007

816,200