BỘ TAY NÂNG AVENTOS HK-XS thích hơp giảm chấn cho cánh tủ trùm nữa (20K1300.39) 70.05.008

816,200