BỘ TAY NÂNG AVENTOS HK-XS thích hơp giảm chấn cho cánh tủ trùm nữa (20K1500.39) 70.05.009

816,200