CHỐT ÂM CỬA HAMERED

Liên hệ

Mã sản phẩm: chốt âm Hamered
52.000 VND
Chốt cửa 15cm sus304 – 52.000 VND
Chốt cửa 20cm sus304 – 62.000 VND
Chốt cửa 25cm sus304 – 72.000 VND
Chốt cửa 30cm sus304 – 87.000 VND
Chốt cửa 35cm sus304 – 127.000 VND
Chốt cửa 40cm sus304 – 157.000 VND

ĐVT: cái
Màu sắc:
 inox
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox