CHỐT CÒ THAU 053

Liên hệ

Mã sản phẩm: chốt cò thau 053
13.000 VND
Chốt cò thau 053 – 13.000 VND

ĐVT: cái
Màu sắc: 
vàng thau
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Đồng Thau