CHỐT CỬA VICKINI 46400 SSS

24,200

Mã sản phẩm: 46400.100, 46400.150, 46400.200, 46400.300, 46400.400, 46400.500, 46400.600
Chốt mập Inox VICKINI 46400.100 – Quy cách: 120 – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.150 – Quy cách: 120 – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.200 – Quy cách:   60  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.300 – Quy cách:   60  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.400 – Quy cách:   48  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.500 – Quy cách:   48  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.600 – Quy cách:   48  – cái/thùng
Hotline0903.880.246
Chất liệu: Inox