cơ cấu đóng cửa tự động, DCL 71, cơ cấu đóng cửa âm, EN 2-5, trọng lượng cửa 120 kg (931.84.409) – HAFELE

8,320,400

Trọn bộ gồm

 

Bộ cơ cấu đóng cửa tự động với cánh tay