Cửa trượt xoay bằng gỗ, Hawa Concepta 30, bộ (408.30.591) – HAFELE

40,689,000

Cho cửa trượt trục gỗ 1 cánh, bản lề với cơ chế đóng giảm chấn, Trùm trong/Trùm ngoài, dành cho cửa gỗ, trọng lượng cửa 30 kg, bản lề với cơ chế đóng giảm chấn