DIY BẢN LỀ LÁ, 127x76x3mm-4BB SSS (489.05.027) – HAFELE

308,000

Trọn bộ gồm

 

Đóng gói trong hộp nhựa, 2 bản lề mỗi gói