Flip book element

ĐẦU CHUÔNG ĐỠ ỐNG VICKINI 66947.025

Mã sản phẩm: 66947.025
243.000 VND
Là đầu chuông đỡ ống phần nối ống. Thiết kế ống SUS 304 Φ25, nhét trong. Dùng để nối các đầu ống của khung phòng tắm kính

Đầu chuông đỡ ống VICKINI 66947.025-Þ25 PSS bóng – Quy cách: 100 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox
Danh mục:
Đọc tiếp

Tay khóa Vickini 34121.001

1,072,000

Mã sản phẩm: 34121.001 MSN, 34121.001 CP
Giá bán: 1.072.000

Tay khóa VICKINI 34121.001 MSN  – Quy cách: 20 cặp/thùng

Tay khóa VICKINI 34121.001 CP  – Quy cách: 20 cặp/thùng

Hotline0903.880.246

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Đọc tiếp

Tay khóa Vickini 34582.001

Mã sản phẩm: 34582.001 MSN, 34582.001 CP
Giá bán: 1.072.000

Tay khóa VICKINI 34582.001 MSN  – Quy cách: 20 cặp/thùng

Tay khóa VICKINI 34582.001 CP  – Quy cách: 20 cặp/thùng

Hotline0903.880.246

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Đọc tiếp

Tay khóa Vickini 34150.001

1,072,000

Mã sản phẩm: 34150.001 MSN, 34150.001 CP
Giá bán: 1.072.000

Tay khóa VICKINI 34150.001 MSN  – Quy cách: 20 cặp/thùng

Tay khóa VICKINI 34150.001 CP  – Quy cách: 20 cặp/thùng

Hotline0903.880.246

Chất liệu: Hợp kim kẽm
Đọc tiếp

Máy đọc thẻ từ Vickini 39008.001

Mã sản phẩm: 39008.001

Giá bán: 7.121.000đ

ĐVT: cái

Qui cách: 1 cái/thùng

 

Hotline: 0903 880 246

Đọc tiếp

Khóa khách sạn Vickini 39003.001 SSS

Mã sản phẩm: 39003.001L SSS, 39003.001R SSS

Giá bán: 2.836.000đ

Khóa khách sạn Vickini 39003.001L SSS inox mờ trái

Khóa khách sạn Vickini 39003.001R SSS inox mờ phải

Đơn vị tính: bộ

Qui cách: 6 bộ/thùng

 

Hotline: 0903 880 246

Đọc tiếp

Khóa khách sạn Vickini 39002.001 SSS

Mã sản phẩm: 39002.001L SSS, 39002.001R SSS

Giá bán: 2.595.000đ

Khóa khách sạn Vickini 39002.001L SSS inox mờ trái

Khóa khách sạn Vickini 39002.001R SSS inox mờ phải

Đơn vị tính: bộ

Qui cách: 6 bộ/thùng

 

Hotline: 0903 880 246

Đọc tiếp

Khóa khách sạn Vickini 39001

Mã sản phẩm: 39001.001L SSS, 39001.001R SSS

Giá bán: 2.162.000đ

Khóa khách sạn Vickini 39001.001L SSS inox mờ trái

Khóa khách sạn Vickini 39001.001R SSS inox mờ phải

Đơn vị tính: bộ

Qui cách: 6 bộ/thùng

 

Hotline: 0903 880 246

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.