HÍT CỬA HAMERED 833 SS

Liên hệ

Mã sản phẩm: 833 SS
68.000 VND
Hít cửa Hamered 833 SS – 68.000 VND

ĐVT: cái
Màu sắc: 
trắng (SS)
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox