HÍT CỬA VICKINI 45512.001 SSS/AC

22,385

Mã sản phẩm: 45512.001 AC, 45512.001 SSS
Hít cửa VICKINI 45512.001   AC – Quy cách: 120 cái/thùng
Hít cửa VICKINI 45512.001 SSS – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox