HÍT CỬA VICKINI 45800.001 SSS/OBP

17,930

Mã sản phẩm: 45800.001 OBP, 45800.001 SSS
Hít cửa VICKINI 45800.001   AC – Quy cách: 120 cái/thùng
Hít cửa VICKINI 45800.001 SSS – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox