HÍT CỬA VICKINI 45818.001 SSS/OBP

27,500

Mã sản phẩm: 45818.001 OBP, 45818.001 SSS
Hít cửa VICKINI 45818.001 OBP – Quy cách: 120 cái/thùng
Hít cửa VICKINI 45818.001 SSS – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox