Kẹp Kính – Tường 90º Có Đế Màu Đen (981.77.911) – HAFELE

484,000