Khay Chia Muỗng Đũa Blum AMBIA-LINE ZC7S500BH3 1520200

2,123,000