Khóa treo 01280 Việt Tiệp

35,000

Loại khóa :Khóa treo đồng bấm

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Khóa bằng đồng

Số chìa :2 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm