Khóa treo 01383 Việt Tiệp

35,500

Loại khóa :Khóa treo gang bấm

Màu sắc :Màu đen

Chất liệu :Gang

Số chìa :2 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm