Khóa treo 01386 Việt Tiệp

Liên hệ

Loại khóa :Khóa treo gang thường

Màu sắc :Màu đen

Chất liệu :Gang

Số chìa :3