Khóa treo 01521 sơn vân búa Việt Tiệp

Liên hệ

Loại khóa :Khóa treo gang bấm

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Gang

Số chìa :3