KHÓA 01528

110,500

Loại khóa :Khóa treo đồng bấm

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Đồng

Số chìa :3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm