Khóa treo 01621 sơn vân búa Việt Tiệp

Liên hệ

Loại khóa :Khóa treo gang bấm

Màu sắc : Vàng

Chất liệu :Gang

Số chìa :3