Khóa treo 01621 Việt Tiệp

62,000

Loại khóa :Khóa treo gang bấm

Màu sắc :Màu đen

Chất liệu :Gang

Số chìa :2-3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm