Khóa treo 0163M Việt Tiệp

102,000

Loại khóa :Khóa treo đồng thường

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Khóa bằng đồng

Số chìa :3

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm