KHÓA 04204, 06, 07, 11, 15, 16

174,500

Loại khóa :Khóa tay nắm tròn

Màu sắc :Đen Vàng

Chất liệu :Inox + CT3

Số chìa :3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm