KHÓA 04210

168,000

Loại khóa :Khóa tay nắm tròn

Màu sắc :Trắng

Chất liệu :Inox

Số chìa :3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm