KHÓA 04212

240,000

Loại khóa :Khóa tay nắm tròn

Màu sắc :Trắng Vàng

Chất liệu :Inox

Số chìa :3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm