Khóa tay nắm tròn 04216 Việt Tiệp

174,500

Loại khóa :Khóa tay nắm tròn

Màu sắc :Giả Cổ

Chất liệu :Khóa inox

Số chìa :3 chìa