Khóa cầu ngang đồng 05204 Việt Tiệp

245,500

Loại khóa :Khóa cầu ngang đồng

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Khóa bằng đồng

Số chìa :4 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm