Khóa treo 1466/45 Việt Tiệp

36,500

Loại khóa :Khóa treo gang thường

Màu sắc :Màu đen

Chất liệu :Gang

Số chìa :2-3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm