KHÓA TỦ THIÊN ĐỊA & CÂY CHỐT TỦ IVAN (03368.001/002-1000mm) CP/NP – CROM BÓNG/KEN BÓNG

51,700

KHÓA TỦ & CÂY CHỐT TỦ IVAN 03368

QUY CÁCH:

03368.001 (120CÁI/THÙNG)

03368.002-1000mm (60 CÂY/THÙNG)