Khóa cầu ngang gang CN 92 Việt Tiệp

45,000

Loại khóa :Khóa cầu ngang gang

Màu sắc :Màu đen

Số chìa :2 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm