Khóa cầu ngang đồng CN 971 Việt Tiệp

135,500

Loại khóa :Khóa cầu ngang đồng

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Khóa bằng đồng

Số chìa :3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm