Khóa cầu ngang gang CN86 Việt Tiệp

Liên hệ

Loại khóa :Khóa cầu ngang gang

Màu sắc :Màu đen

Số chìa :2 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm