Khóa Điện Tử EL7900-tcb Thân Khóa Lớn (912.05.650) Màu Vàng – Hafele

10,467,000

Bao gồm

  • 1 mặt trong khóa & 1 mặt ngoài khóa
  • 1 Bas khóa
  • Bộ ốc vít
  • 1 Hướng dẫn sử dụng
  • 1 Hướng dẫn lắp đặt
  • 2 thẻ từ lớn (85 x 54mm)
  • 2 thẻ từ nhỏ (45 x 18mm)”
  • 3 chìa khóa cơ