Khóa tay nắm tròn 04102 Việt Tiệp

144,000

Loại khóa :Khóa tay nắm tròn

Màu sắc :Ghi đen

Chất liệu :Khóa inox

Số chìa :3 chìa