Khóa tay nắm tròn 04103 Việt Tiệp

144,000

Loại khóa :Khóa tay nắm tròn

Màu sắc :Màu ghi xám

Chất liệu :Khóa inox

Số chìa :3 chìa