Khóa treo 01526 Việt Tiệp

51,000

Loại khóa :Khóa treo gang thường

Màu sắc :Màu đen

Chất liệu :Gang

Số chìa :3