Nắp chụp, Cho thanh để lắp vào hốc, 14 mm, có góc (833.74.848) – HAFELE

28,000