Nêm Nhấn Mở Blum TANDEMBOX L3 T60B3530 7175318

709,500